SPS 6 Univerzalna opskrbna jedinica za napajanje 600 mAh

SPS 6

Univerzalna opskrbna jedinica za napajanje 600 mAh

  • U skladu je s najnovijim EKO - direktivama EU
  • Zaštita od kratkog spoja
  • Zaštita od automatskog preopterećenja i pregrijavanja
Više informacija o SPS 6

Filter

  • Max. output  • USB Power

  • Version

  • Output power

  • Weight

  • Power

  • Type