SRM 1500WH Kuhalo riže

SRM 1500WH

Kuhalo riže

  • Potpuno automatiziran rad
  • Za kuhanje svih vrsta riže uključujući rižu za sushi
  • Automatsko isključenje po završetku kuhanja, prebacuje se u funkciju održavanja temperature
Više informacija o SRM 1500WH

Filter

  • Weight

  • Capacity
  • Material


  • Colour