SSP 140 Element za zaštitu od previsokog napona

SSP 140

Element za zaštitu od previsokog napona

  • USB priključak (5 V / 1 A maks)
  • Sigurnost djece
  • 16/250 V (maks. 3680 W / 230 V)
Više informacija o SSP 140