SSP 580 Element za zaštitu od previsokog napona

SSP 580

Element za zaštitu od previsokog napona

  • Zaštita koaks. kabela (IEC)
  • Zaštita za telefon i mrežni kabel (RJ11 / RJ45)
  • USB priključak (5 V / 1 A maks).
Više informacija o SSP 580