SSP 110 Element za zaštitu od previsokog napona

SSP 110

Element za zaštitu od previsokog napona

  • Filter za buku EMI i RFI
  • Ochrana koax. kabelu (IEC)
  • Zaštita koaks. kabela (IEC)
Više informacija o SSP 110