SSP 850 Element za zaštitu od previsokog napona

SSP 850

Element za zaštitu od previsokog napona

  • Zaštita koaks. kabela (IEC)
  • Zaštita za telefon i mrežni kabel (RJ11 / RJ45)
  • Sigurnost djece
Više informacija o SSP 850