SSP 530 Element za zaštitu od previsokog napona

SSP 530

Element za zaštitu od previsokog napona

  • Filter za buku EMI i RFI
  • Zaštita koaks. kabela (IEC)
  • Sigurnost djece
Više informacija o SSP 530