SSP 560 Element za zaštitu od previsokog napona

SSP 560

Element za zaštitu od previsokog napona

  • USB punjač (5 V / 2,1 A maks.)
  • Sigurnost djece
  • Dužina 1,5 m
Više informacija o SSP 560