SAV 169 Kabel za antenu

SAV 169

Kabel za antenu

  • Potpuno zaštićeni konektori
  • 7 duljina
Više informacija o SAV 169

Prijam TV signala