SDA-220 DVB-T/T2 aktivna unutarnja antena

SDA-220

DVB-T/T2 aktivna unutarnja antena

  • Ima ugrađeni LTE (4G) filtar
  • Visoka osjetljivost i otpornost na smetnje
Više informacija o SDA-220

Prijam TV signala