Osnovan 1969.
Osnovan 1969.

Sencor je osnovan u Japanu 1969. Danas SENCOR opskrbljuje dućane s preko 1000 vrsta proizvoda u šest grupa asortimana u 35 zemalja svijeta.

Više o Sencoru


ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

UPUTE I PODACI ZA ODLAGANJE STAROG PAKIRANJA.

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske Unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može
biti podložno državnim kaznenim propisima.
Za poslovne subjekte u Europskoj uniji Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe. Odlaganje u zemljama izvan Europske unije Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda
obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.
Ovaj uređaj zadovoljava sva pravila i propise Europske Unije koji se odnose na elektromagnetsku i električnu sigurnost.
Zadržavamo pravo na mijenjanje teksta, dizajna i tehničkih podataka bez prethodne
najave.