SLL 31 Metalna svjetiljka

SLL 31

Metalna svjetiljka

  • Kvalitetna aluminijska svjetiljka
  • 150 m naknadnog osvjetljenja
  • 3x AAA (R03) - baterije
Više informacija o SLL 31

Filter

  • Weight  • Use
  • Light bulb

  • Power


Svjetiljke