SLE 22F54M4 Full HD LED televizor

SLE 22F54M4

Full HD LED televizor

  • Snimanje na USB uređaj (format TS) / reprodukcija s USB uređaja (PVR)
  • Timeshift (time shift) na priključeni USB uređaj
  • Full HD rezolucija 1920×1080 piksela
Više informacija o SLE 22F54M4

Ostali proizvodi