SCW 3001YL Čistač prozora

SCW 3001YL

Čistač prozora

  • Li-Ion baterija
  • Vrijeme rada 20 minuta (50 Windows)
Više informacija o SCW 3001YL